Nered 1
 

Dine Doneff / Kostas Theodorou
Rousilvo 2017

CD, neRED1, EAN 0761856024816 / DX
Jazz, © 2018, ECM

Dine Doneff bass, guitar, tabla, vocal / Takis Faraois piano, accordion / Kyriakos Tapakis oud, mandala / Dimos Dimitriadis flute, sax / Pantelis Stoikos trumpet / Antonis Andrea trombone / Kostas Anastasia's drums / VOICES: Slava Pop'va Evdoxia Georgiu, Lizeta Kalimeri, Martha Mavroidi, CAMEA QUARTET: Lada Kandarjjieva, Elena Ginina, Elisa Dankoma, Irina Gotcheva // marketed by ECM

 1. Narrative
 2. Penelopes of Xanthogeia
 3. Ovlivion
 4. Mirka
 5. Natsko
 6. Requiem
 7. Ajde sl'ntse zajdi
 8. Apatris
 9. Kaimaktsalan
 10. Implacable grief
 11. Song of the unquietness
 12. As a story